٠٩/٠۴/١٣٩۵

درباره فیلم پارادایس

نسخه نهايي فيلم سينمايي پارادايس به تهيه كنندگي وكارگرداني علي عطشاني ، كه سال گذشته در آلمان ، اسپانيا و ايران فيلمبرداري شد ، جهت دريافت پروانه نمايش به وزارت ارشاد تحويل داده شد تا در نوبت اكران عيد فطر قرار گيرد

کدام فیلم عطشانی را می پسندید ؟

تلفن همراه رئیس جمهور
دموکراسی توی روز روشن
آقای الف
در امتداد شهر

درباره فیلم پارادایس

نسخه نهايي فيلم سينمايي پارادايس به تهيه كنندگي وكارگرداني علي عطشاني ، كه سال گذشته در آلمان ، اسپانيا و ايران فيلمبرداري شد ، جهت دريافت پروانه نمايش به…